Skool se leuse

In U lig, sien ons die lig   Ps. 36:10

God se Woord is vir ons `n lig op ons pad en `n lamp vir ons voet.  Deur hierdie Woord leer ons Hom ken en weet ons hoe ons moet lewe.  Deur God se Woord kry ons nie net  perspektief op ons eie lewe nie, maar ook in die wêreld rondom ons.  In hierdie Lig wil ons lewe en daarom moet hierdie Lig ook in al ons vakke straal.

 

Doel van die GLB

- Ouers bystaan met die nakom van die doopbelofte
- Leerders help om hul Christenskap uit te leef in alles wat hulle doen
- Kwaliteit onderrig vanuit ‘n Christelik gefundeerde kurrikulum
- Leerders lei in die vorming van Christelike waardes en beginsels

 

Wat bied die GLB

- Leeromgewing waar leerders die geleentheid ontvang om hul talente te ontwikkel as Godgegewe gawes
- Omgewing waar Christenskap voortgeleef en nagevolg kan word
- Onderrig in alle leerareas insluitend Bybelonderrig en Kerkgeskiedenis
- Rekenaaronderrig (Future Kids)
- Gekwalifiseerde, dinamiese onderwyskorps
- Remediërende onderrig